• Finanțare transparentă. Calitate austriacă
  • Formula corectă pentru o finanțare rentabilă

Evidența Contabilă

Ca răspuns la numeroasele întrebări referitoare la evidenţa contabilă a operațiunilor de leasing si/sau împrumut compania de audit şi consulting Concept S.R.L. (revista «Бухгалтерские и Налоговые Консультации БНК») a elaborat un ghid*** care vine să ajute contabilii în clarificarea diferitor întrebări ce țin de evidenţa contabilă a operațiunilor de leasing și/sau împrumut.

 

***Ghidul elaborat reflectă recomandările companiei de audit şi consulting Concept S.R.L., iar Î.C.S. Raiffeisen Leasing S.R.L. nu duce răspundere pentru conținutul acestui ghid.