• Finanțare transparentă. Calitate austriacă
  • Formula corectă pentru o finanțare rentabilă

Termeni legali

Produsele și serviciile descrise pe acest site sunt valabile numai pentru Î.C.S. Raiffeisen Leasing S.R.L. (Republica Moldova) și sunt proprietatea ei exclusivă. Toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date), privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate pe acest site, cu exceptia logo-urilor partenerilor, sunt proprietate intelectuală a grupului Raiffeisen și sunt protejate de legislatia în domeniu a Republicii Moldova.

Raiffeisen Leasing S.R.L. depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cat mai clar și concis toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, Raiffeisen Leasing S.R.L. nu este și nu va fi legal responsabilă sub nici o circumstanță pentru nici o necorespundere ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site. Pentru a afla informații mai detaliate despre produsele și serviciile Raiffeisen Leasing S.R.L. ne puteti contacta la tel. (+373) 22 27 93 31 sau ne găsiți la adresa de mai jos. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al Raiffeisen Leasing S.R.L.. Nici unul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o oferta fermă de a contracta, cu atît mai mult, ele nu se constituie ca o ofertă de vînzare-cumpăarare a vreunui instrument financiar ori produs. Cotațiile cursurilor valutare, valoarea instrumentelor financiare, valoarea procentelor și a produselor oferite pot fluctua și/sau pot fi afectate de schimbările economice naționale și/sau internaționale. Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor de pe prezentul site, cu exceptia deținătorului său legal, Raiffeisen Leasing S.R.L., dă dreptul unilateral si neechivoc ca Raiffeisen Leasing S.R.L. să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestui fapt.