• Finanțare transparentă. Calitate austriacă
  • Formula corectă pentru o finanțare rentabilă

Documente necesare

Din momentul acceptării ofertei orientative transmise de noi pentru bunul dorit de dumneavoastră, este necesar să ne trimiteți dosarul dumneavoastră de leasing conținînd documentele specificate mai jos.

Acest dosar va sta la baza discuției condițiilor finale de finanțare și a acordului Raiffeisen Leasing pentru finanțarea în leasing:

  • Cerere de finanțare (formular-tip este prezentat mai jos);
  • Copie document de identitate;
  • Copie carnet de muncă;
  • Adeverința de salariu (formular-tip este prezentat mai jos);
  • Copie permis de conducere;
  • Alte documente ce pot atesta sursa veniturilor suplimentare (declarație venit, contract de închiriere, etc.), dacă este cazul.

Formularul cererii de finanțare Persoane Fizice (Download)

Adeverința de salariu (formular tip) (Download)