• Finanțare transparentă. Calitate austriacă
  • Formula corectă pentru o finanțare rentabilă

Derulare leasing

Participanți la operațiunea de leasing sunt: locatorul/finanțatorul, locatarul/utilizatorul și vînzătorul (furnizorul). 
Utilizatorul alege în mod independent bunul pe care dorește să-l preia în leasing și furnizorul/producătorul acestuia. În contractul de vînzare-cumpărare al obiectului de leasing utilizatorul:

• este in drept să negocieze cu vînzătorul orice condiție a contractului de vînzare-cumpărare, inclusiv aspectele obiectului de leasing, intreținerea, riscurile, randamentul, deservirea etc.; 
• este investit, de rînd cu finanțatorul, cu dreptul de cumpărător; 
• beneficiază de garanțiile acordate de către vînzător; 
• poate formula vînzătorului cerințe, pretenții și reclamații referitor la calitatea bunului;
• poate refuza recepționarea bunului dacă acesta nu corespunde condițiilor din contractul de vînzare-cumpărare; 
• poate cere, cu acordul finanțatorului, modificarea condițiilor sau rezilierea contractului de vînzare-cumpărare. 

Bunul indicat de utilizator este achiziționat de către finanțator, care încheie în acest scop un contract de leasing cu utilizatorul și un contract de vînzare-cumpărare cu furnizorul.