• Finanțare transparentă. Calitate austriacă
  • Formula corectă pentru o finanțare rentabilă

Definiție leasing

 

Leasingul reprezintă relația contractuală prin care locatorul/finanțatorul transmite pentru o perioadă determinată dreptul de posesie și folosință asupra unui bun al cărui proprietar este, locatarului/utilizatorului, la solicitarea acestuia, contra unei plăți periodice, denumite “rata de leasing”.