• Finanțare transparentă. Calitate austriacă
  • Formula corectă pentru o finanțare rentabilă

Avantaje leasing

Modern: Leasingul este o soluție modernă de finanțare a necesităților dumneavoastră.
Economic: Leasingul presupune rate lunare mici. Vă rămîn prin urmare disponibilități pentru alte proiecte.
Flexibil: Durata contractului și nivelul ratelor de leasing sunt adaptate necesităților dumneavoastră.
Sigur: Marca grupului bancar Raiffeisen vă garantează siguranța - în noi puteți avea încredere.
Plăcut: Prin abordarea profesionistă, atentă și prietenoasă Raiffeisen Leasing se asigură că fiecare client al său va beneficia nu doar de o soluție optimă de finanțare ci și de o experientă placută.

Investiție fără capital:

  • prin sistemul de leasing, Utilizatorul își asigură achiziționarea unui bun cu tehnologie ridicată, la nivelul tehnicii mondiale, printr-un mod avantajos de plată;
  • sistemul de leasing favorizează concentrarea resurselor Utilizatorului asupra activității profitabile prin protejarea capitalului de lucru.

Avantaje fiscale:

  • dobînda de leasing, cheltuielile de asigurare și de administrare a contractului de leasing se înregistrează pe costuri, diminuînd astfel venitul anual impozabil;
  • permite economisiri fiscale: TVA-ul se plătește progresiv pe parcursul perioadei de leasing;
  • bunul achiziționat în sistem de leasing financiar este amortizat de către Utilizator, acesta avînd posibilitatea de a alege regimul de amortizare dorit , conform legislatiei in vigoare;
  • oferă protecție împotriva efectelor inflaționiste în cazul contractelor pe termen lung.

Eșalonarea resurselor financiare:

  • eșalonarea ratelor de leasing - care rămîn fixe - pe baza graficului de rambursare, permite o bună gestionare a lichidităților societății, cu efecte pozitive asupra indicatorilor economico-financiari ai societății;
  • cash-flow pozitiv, rata de leasing fiind platită de obicei din utilizarea bunului.

Operativitate în achiziționarea bunului

  • flexibilitatea oferită de finanțarea în sistem leasing facilitează achiziționarea rapidă și usoară a bunului optim activității și cerințelor clientului.