• Finanțare transparentă. Calitate austriacă
  • Formula corectă pentru o finanțare rentabilă

Anunt

ÎCS ”Raiffeisen Leasing” SRL, în conformitate cu art. 25 din Legea nr.135-XVI din 14.06.1007 privind societățile cu răspundere limitată, anunță expunerea spre vânzare a cotei parți de 8,3556 la sută din capitalul social al Î.M. ”Biroul de Credit” S.R.L, la prețul de 1 400 000 (un milion patru sute mii) MDL.

 

Ofertele de cumpărare pot fi depuse la sediul companiei Raiffeisen Leasing: mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 51, sau la adresa de e-mail: [email protected], până la data de 13 decembrie 2019, ora 18:00 .

 

Informații suplimentare la tel. +37322279331, +37322279313, +37379279331