• Finanțare transparentă. Calitate austriacă
  • Formula corectă pentru o finanțare rentabilă

Echipamente/utilaje

Leasingul este una dintre soluțiile avantajoase pentru achiziționarea echipamentelor/utilajelor.
Pentru a vă formula oferta orientativă este necesar ca pentru echipamente/utilaje standard să ne comunicați tipul echipamentului/utilajului, furnizorul șsi pretul, iar in cazul echipamentelor/utilajelor non-standard să ne contactați direct pentru a detalia ce informații sunt necesare în cazul respectiv pentru emiterea ofertei.

Avans minim Perioada de leasing Dobînda anuală Asigurare bunuri Dobînda unică de leasing
20 - 40% 12 - 60 luni de la 6,7* Conform tarifelor companiei de asigurări pînă la 2%*

*- dobînda anuală și dobînda unică de leasing vor fi stabilite în fiecare caz în parte.

Valoarea minima finantata (pentru echipamente si utilaje) - 5000 EUR.

Pentru echipamente / utilaje specifice și cu destinație agricolă condițiile de finanțare se determină după caz.