• Finanțare transparentă. Calitate austriacă
  • Formula corectă pentru o finanțare rentabilă

Documente necesare

Pentru examinarea posibilității finanțării solicitate și semnarea contractului, sunt necesare următoarele documente :

- Cerere de finanțare (formularul-tip este prezentat mai jos);
- Statutul societății cu modificările ulterioare (copie);
- Certificatul de înregistrare al societății (copie);
- Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice, nu mai vechi de 1 lună (copie);
- Rapoartele financiare anuale contabile pentru ultimii 2 ani (inclusiv anexele) (copie);
- Balanța de verificare pe conturi și subconturi pentru ultima lună calendaristică închisă și raportul 5-c pentru ultima perioadă de gestiune;
- Proces verbal/decizie al organului de conducere competent pentru încheierea contractului de leasing;
- Împuternicirea persoanei care semnează contractul;
- Copii după buletinele de identitate pentru persoanele autorizate să reprezinte firma;
- Copii după buletinele de identitate și permisele de conducere ale persoanelor solicitate pentru includerea cu drept de utilizare a obiectului leasingului;
- Factura proforma emisă de furnizor pentru bunul solicitat spre finanțare;
- Specificația produsului (denumirea bunului solicitat, detalii tehnice, an de fabricație, preț, condiții de livrare), detalii furnizor;
- Alte documente solicitate de finanțator.

 

Formularul cererii de finanțare Persoane Juridice (Download)